Kvalitet

Kvalitets / korrosionsbeskrivelse for Malet overflade:
Korrosionsklasse Miljøets aggressivitet Miljøeksempler

0

Ingen Indendørs i tørre lokaler (relativ fugtighed <60 pct )

1

Ubetydelig Indendørs i uopvarmet, velventileret rum.

2

Middel Indendørs ved skiftende fugtpåvirkning.
I landatmosfære. langt fra industri og tæt bebyggelse

3

Stor Ved tæt bebyggelse
I industriområder
Over vand og ved kysten

4

Meget stor I konstant fugtigt miljø, i vand og jord.
Ved kemiske fabrikker.

 

Overflade-kvalitet. ( Finish)
A-FLADER:
Kritisk overflade.

Overfladen skal fremtræde helt ensartet, uden mærker, blærer, løbere og ridser.
Appelsinhudseffekt skal være minimal.
Ingen støvkorn må forekomme.

B-FLADER:
Mindre kristisk overflade
Overfladen skal være ensartet uden huller og blærer.
Mindre fejl som lette ridser og mærker, enkelte støvkorn og en begrænset appelsinhudseffekt må forekomme.

C-FLADER:
Ukritisk overflade:
Overfladen skal være dækket, ellers ingen særlige krav.
( ved vådlak evt. kun primer )

Til A tilføjes følgende vedr. pulverlakering:
Appelsinhudseffekt som følge af støbt overflade er accepteret.
Enkelte støvkorn / fejlpigment må forekomme.

Ved kontrol af overfladekvalitet:
Emnet kontrolleres fra en afstand af 50 cm. Ved normal rumbelysning.