Kontakt os her
+45 43 71 04 11

Kvalitet

Kvalitets / korrosionsbeskrivelse for malet overflade:
Korrosionsklasse Miljøets aggressivitet Miljøeksempler

0

Ingen Indendørs i tørre lokaler (relativ fugtighed <60 pct )

1

Ubetydelig Indendørs i uopvarmet, velventileret rum.

2

Middel Indendørs ved skiftende fugtpåvirkning.
I landatmosfære. langt fra industri og tæt bebyggelse

3

Stor Ved tæt bebyggelse
I industriområder
Over vand og ved kysten

4

Meget stor I konstant fugtigt miljø, i vand og jord.
Ved kemiske fabrikker.

Overfladekvalitet (Finish)

A-Flader

Kritisk overflade.

Overfladen skal fremtræde helt ensartet, uden mærker, blærer, løbere og ridser.

Appelsinhudeffekten skal være minimal.

Ingen støvkorn må forekomme.

 

B-Flader:

Mindre kritisk overflade.

Overfladen skal være ensartet uden huller og blærer.

Mindre fejl som lette ridser og mærker. enkelte støvkorn og en begrænset appelsinhudseffekt må forekomme.

 

C-Flader 

Ukritisk overflade

Overfladen skal være dækket, ellers ingen særlige krav. (Ved vådlak evt. kun primer).

 

Til A-Flader tilføjes følgende vedr. pulverlakering:

Appelsinhudseffekt som følge af  støbt overflade er accepteret.

Enkelte støvkorn/fejlpigment må forekomme.

 

Ved kontrol af overfladekvalitet:

Emnet kontrolleres fra en afstand af 50 cm ved normal rumbelysning.