GDPR - PERSONDATAPOLITIK

Det følgende er en beskrivelse af Laduco industrilakereri persondatapolitik med oplysninger om, hvilke typer af persondata vi indsamler, hvornår det sker, og hvordan vi behandler dine persondata.

Når du indgår en aftale med Laduco industrilakereri eller benytter vores hjemmeside www.laduco.dk, accepterer du, at A/S Laduco industrilakereri behandler dine persondata i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af persondata og denne persondatapolitik. Ledelsen og relevant personale hos Laduco industrilakereri har adgang til de data, der registreres om dig.

Den dataansvarlige for al indsamling af persondata omhandlende vores kunder er A/S Laduco industrilakereri, 2635 Ishøj – CVR-nummer 11676812.

Hvad er persondata?

Begrebet persondata dækker over alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person. Det kan eksempelvis være vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger.

Hvornår indsamler vi dine persondata?

Hvis du ønsker at købe og modtage ydelser eller services fra Laduco, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen, fakturere dit køb og generelt for at kunne tilbyde dig vores services.

Det er valgfrit, om du ønsker at dele dine persondata med os. Når du bliver bedt om at angive en række persondata, har du mulighed for at afvise dette. Men hvis du vælger ikke at give os data, som er nødvendige for at kunne tilbyde et produkt eller en serviceydelse, vil du muligvis ikke kunne modtage det pågældende produkt eller den pågældende service.

Laduco indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

• Bliver oprettet som kunde og får tilknyttet en kundekonto
• Tilmelder dig vores nyhedsbrev
• Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback
• Anmoder om et tilbud

Vi indsamler de oplysninger, som du deler med os, samt indholdet i beskeder, som du sender til os, såsom feedback og forespørgsler, eller spørgsmål og oplysninger, som du giver til vores kundeservice.

Du kan i princippet besøge vores hjemmeside uden at lade dig registrere. Der vil så blive gemt data som fx ip-adresse, besøgte sider, navn på hentede filer, dato og klokkeslæt, den benyttede tjenesteudbyders domænenavn o.l. på serveren til statistiske formål, men de knyttes ikke umiddelbart til din person.

Hvad bruger vi dine persondata til?

Behandlingsgrundlag

Vi kan behandle dine persondata på ét eller flere af følgende grundlag:

• Når vi har fået samtykke hertil
• I forbindelse med forberedelsen eller udførelsen af en kontrakt
• Hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse
• Hvis behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse

Formål med behandlingen

Vi indsamler almindelige kontaktoplysninger som for- og efternavn, mailadresse, postadresse, leveringsadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata for at kunne levere det produkt eller de serviceydelser, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt informationer og driftsstatusser om dit produkt.

Når du betaler for dit produkt, indsamler vi dine kortdata, navn og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.

Vi anvender dine kontaktoplysninger for at kunne tilbyde dig en effektiv kundeservice og support. Hvis du f.eks. har spørgsmål til os, bruger vi dine kontaktoplysninger til at identificere din kundekonto hos os.

Vi bruger indsamlede data til at kommunikere med dig. Vi kan f.eks. kontakte dig via telefon, e-mail eller på andre måder for at drøfte forholdene omkring dine produkter, bede dig om at udføre en handling for at holde din konto åben eller lignende. Som led i vores legitime interesse kan vi anvende din e-mail til at sende informationer om nye produkter, services eller andre opdateringer, som vi mener vil være relevante for dig.

Hvis du under en registreringsproces eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Vi har en legitim interesse i at kunne videreudvikle, markedsføre og forbedre de produkter og services, vi tilbyder. Derfor anvender vi persondata i opsætningen og ved vedligehold af vores produkter og services, samt i forbindelse med vores markedsføringsaktiviteter, og vi kan bruge persondata til fejlfinding og administrative formål. Din IP-adresse anvendes til sporbarhed, fejlfinding og bruges i statistikker med det formål at videreudvikle og forbedre Laduco`s hjemmeside.

I tilfælde af mistanke om uautoriseret brug eller misbrug af vores produkter og tjenester kan vi bruge dine data til at opdage, undersøge eller forhindre aktiviteter, der kan krænke vores politikker eller være ulovlige. En sådan behandling vil ske som led i vores legitime interesse som dataansvarlig.

Hvem deler vi persondata med?

Generelt:
Vi vil aldrig sælge dine persondata til en tredjepart. Vi overfører kun dine persondata til tredjeparter under de begrænsede omstændigheder beskrevet i det følgende:
Vi kan dele dine persondata med vores koncern og tilknyttede virksomheder.
Vi kan videregive persondata, hvis vi modtager en bindende anmodning herom fra en relevant myndighed, en retsinstans, eller det følger af lovgivningen. Vi vil beskytte dine data ved altid at lade myndigheder og retsinstanser dokumentere, at de har det nødvendige lovlige grundlag til at få oplysninger udleveret.
Såfremt en leverandør eller samarbejdspartner er etableret i land uden for EU/EØS (tredjeland) kan overførsel af data ske på baggrund af en række forskellige overførselsgrundlag, hvorved der er etableret en ordning, der stiller garanti for fornøden beskyttelse af de registreredes rettigheder. Som udgangspunkt vil vi anvende EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse som overførselsgrundlag.
Overførsel af personoplysninger til et land uden for EU/EØS (tredjeland), kan ske uden videre, hvis landet af EU-Kommissionen er vurderet til at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Sletning af persondata

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem. Det er data omkring dit kundeforhold, som er nødvendige for at kunne fastlægge vigtige handlinger foretaget af dig eller os i løbet af kundeforholdet. Det kan fx være data, som vi har brug for med henblik på at kunne fastlægge eventuelle retskrav, som måtte udspringe af aftaleforholdet mellem dig og Laduco, eller data som ifølge ufravigelige lovbestemmelser skal opbevares i en vis tidsperiode. Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af data, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

GDPR - Persondatapolitik

LADUCO INDUSTRILAKERING

Høj kvalitet – også under overfladen!

Professionel pulverlakering og vådlakering op til 2,8 meter i højden og 6 meter i længden. Forbehandling, sandblæsning og glasblæsning samt korrosionsbeskyttelse. 

Scroll to Top